أقوال وأناشيد دينية ( الإيزيدية )

الفاتحة

Amn Amn Amn
Tebarek Elah edn, Elah eĥsen mn kul elxaliqn
Himeta me Şemsedn , Fexredn, Nasirdn, Sicadn, Amadn,l
Babadn
Şşems e , qiweta dn
Melek Tawis tacjil ewln heta xrn

 

 

 

 

Xra bide şera wergern
Heq elĥemdilla reb elalemn
Şehda dn min yek Elah
Melek Şxesen heq ĥebb Elah

وهذا دعاء يقال حين الوفاة أو المرور بجانب مقبرة أو مزار، أو ما شابه:

Heq tu Xweda y
Xudan mor may
Ya reb kes ne ji te tu ne ji kesa y
Ya reb tu layiq medĥa y
Kes nizane tuy awa y
Kes nizane tu i lewn i reng
Kes nizane tu i sewt i deng
Ya Reb tu reĥm tu reĥm
Xaliq ji ezel de t qedm
Li v din tu kar tn
V ezman v stn radiwestn
Li hem derda t hekm
Sed xwaziya w rih tu p d j nestn
Zor derece bigihn
Tu bi reĥma xwe ya Xwed Tu me bireĥmn
* * *

Afrandina din
Qewla zibn dilmeksr

Qendl ji ba nazil b
Padş min l kiri b av e
i got w dur ji dur wer av e.l
Av ji dur weriya
b derya pengiya

Padşe merkeb best (kir) t geriya.l
Ew her ar yar e
Li merkeb bn siwar e
T seyr ar kenar e

Hat li Laliş sekin got : Ev heq war e.l
Padş min hvan avte v deryay
Derya mey dmanek j hincin
Heft ezman p nijinn.l
Padş min bi ezmana ve biraste ()
Mekan dan text xwe veguhaste
Xwed Ti'ala got:l
Hezkirina min ji qebda (dest) rast e.l
Bi ezmana ve kiri b sefer e
Cara zinar kiri b ker bi ker (pere) e
Kire rikn end menber (dne) e.l
Aşiqa (milake) j xeber da
Şaxeka d j berda
Ew j kir rikn end erda.l
Erd mab behit
Xuddek (ihtzaz) xwe dik
Erd b w sur neditebit.l
Pişt el sal bi hejmar e
Erd xwe ranedigirt heşar e
Heta miĥbet xerza nran di nav de dihinare (dişand).l
Ku Laliş nezil
Nra miĥbet t de qendil
Erd şab p xemil.l
Ku Laliş dahat
Li erd şn b nebat
P xemil end kaynat.l
end kaynat p zeyinn
Av, ax , ba agir tk hinicn
Qalib Adem pxember p nijin.l
Padş min reb el'izet e
W ewil afrand melayket e
Da dest wan doje cinet e.l
Padş min herheft surn xewle ne
Ew rayek (fikrek) dikine
Yqin bike ez d kinyatek ava bikime.l
Şemiy dan esas e
Li n kir xelas e
Pişt heft sed sal
Heft sur gihaştin duran kas e
Qalib Adem ma b b kaf e (riĥ).l
Gote riĥ bo i na nav e
Rih got: Bo aşiqa me'ilm e
Heta ji mere nn şaz qudm e (def şibab)
Nveka riĥ qalib Adem zor tixm e.l
Şaz qudm hatin hedirn
Nra miĥbet hingufte ser
Riĥ hat t de wetin( kire welat)
Adem pxember ji w kas vedixwar vedijiya
Mest b hejiya
Goşt l rihiya xwn t geriya.l
Hewa kasa nr ne
Adem pxember vewxar eşq dil yeq ne
Lew li cesed w ger goşt xwn ne.l
Adem pxember ji kas vedixware
Kerameta w kas hat bal e.l
Ew kasa li adem pxember xwaş t
Kerameta kas digihşt
W kas Adem pxember bire bihişt.l
Şehd pxember (Şs) ji w kas dib nest e
Ne p ye ne dest e
Reb min keramet ber w dixiste.l
Şehd pxember ji w kas vedixware
Ew kerameta w kas hat bal e
Le ĥoriya nav Ĥena bor dihinar e
* * *

www.lokmanafrin.comDu'a Şifaq

Ya reb sibe ye
Mr melek ji te didin medeh e
Ew in xas nav Qubeh e.l
Ew in ronahiya ber siba

Ronika ber sib l dahir b
Bor li badeta xwed siwar b.l
Sed xaza min li w rih be
Pş terqeta xwe pawesta b
Sed xaza mina li w rih be
Pş terqeta xwe pawest e.l
Aşiq me'şq (Şşems melek Fexredn) raya desta
Me miraz xwe ji wan dixwaste
Wan miraz xwe ji ĥeqqet dixwaste.l

يا سيد الصبح، الأمير العالي، الفقير الوعداني ، Şx Heqqet ،
يا ربي تقبل دعاءنا مع دعاء المؤمنين،
يا رب تقبل دعاءنا مع دعاء الصالحين،
يا ربي تقبل دعاءنا بدعاء المختارين،
يا سيد الصبح، الصباح الجديد، الملك الشهيد
،Nefesa ĥeq sira siltan zd
انت المفر يا سلطان إيزيد،
شيخ، وپير، ومريد، أحد لآخر لا يجوز،
نحن مريدوك، كما تأمر نحن نريد.
آمين الله، يا ربي تفتح علينا باب الخير
عملنا مع عمل المؤمنين.
يا ربي؛ فتح قريب، عملنا مع عمل المؤمنين.
يا ربي؛ ادفع البلاء عنا، عملنا مع عمل المؤمنين.

Şxad şx i ye?l
W dan b ol erkan me'rfet r ye
Erd ezman p xwaş dibe ye.l
Şxad şx kehf ye
Ewil ji w lf ye
Lĥ meĥfz nav xwed ye.l
Şxad melek Şxesen bi şxit qebiland

Erş kurs bor dixemiland
Ĥoriya ezman bor hilhilandin.l
Şxad şx qeble
Zeynan dib Sitiya stona
Dwan Şxad melek Şxesen şewq nr e.l
Sercş bin me ye
Kaniya sip quble ye
Sinetxane bi nav Xwed
Siltan Şxad melek Şxesen didan şehde ye
Temam Xwed.l

www.lokmanafrin.comDu'a Sib

Amn Amn Amn
Tebarek Ellah edn, Ellah eĥsen mn kul elxaliqn
Himeta me Şemsedn, Fexredn, Nasirdn, Sicadn, Amadn,
Babadn
Şşems e , qiweta dn
Melek Tawis tacjil ewln ĥeta xrn
Xra bide şera wergern
Heq el ĥemdila reb elalemn
Şehda dn min yek Elah
Melek Şxesen ĥeq ĥebb Elah.
Sibeh e ro li me hildihate
Li ser mil me du celat e
Hilo (rabin) ji me re bibin şahd.l
Sibeh e ro zeriq
Nr bi nr şifiq
Melek 'Umrn (Şşems) li ber tifiq.l

Sibĥan ji te xaliq
Sibe ye rojhilat e
şukriya me ji te xwed ye.
Ya Xwed:l
Me yek sidiq, heya dn man ji te div ye
Sibe ye Şşems da beyan e
Nav dikar (zikir) şşems 'El Selam e
Roniya Şşems da arde tebeqe red ezmn e.l
Ji mal heta mal
Şşems xudan sqal (pakbn)
Em Şşems ne birin xeyal e.l
Ji derec heta derec
Şşems xudan ferec
Em tewaf bin dest damana Şşems
Şona birkit ke'bit Ela ĥec.l
ji ston ta ston
el mifte hundura xezn
Şşems da dest xudan merfet nasn.l
Ji ava heta dev
Mora Şşmes l dikev
Ji muĥbeta mr meleka
Ger me nehle em biniv (xafil).l
Ji dev heta av e
Mora Şşems geriya li nav e
Ya Şşems me bi te silav e
Ya Şşems hev dinya si'et gav e.l
Ser heta p ye
Ya Şşems te em nexşandine ser v r ye
Em sinetxane ji te hv ye.l

Ya Şşems te em vexandin ber v xilmet (rk)
Ber me veke dergek reĥmet
Bipirse li ĥal me ehl end sinet.l
Sinet ku sinet e
Zibnek km taqet e
Ewana Şşems net e.l
Sinet go sin ne
Zibn mandn e
Ewana ji Şşems hvn e.l
Ya Şşems, umet beĥr giran dimeyn
Bo min mezheb dn e
Sed xazma min li w riĥ be
Ba te t ye j nastne
Zor dereca re bigern.l
Ya reb tuy reĥm
Xaliqek min ji ezel de tuy qedm
Li hem derda tuy ĥekm.l
Ya reb tuy rehm
Xaliqek min bi can
Li hem derda tu derman
Li hem mixliqata bi xudan.l
Şşems min mr e
Bav me derwşa, qelendera (xudan keramet) feqra re
Kaniya şxan pra.
Ya Şşems tuy li bang tuy li gaziy
Gel ixtiyara gel rwiya
Erkan sikiniye li ser mil 'Edewiya
Em sinetxane ji te hv ne.l
Ya Şşems tuy li bang tuy li mihdera
Gel ixtiyara (zanyarn dn) gel rbera
Erkan sikiniye li ser mil Qelendera.l
Ya Şşems me bi te mefer e
Ya Şşems tuy mefer e
Ya reb tu xaliqek min her her
Tu rizqa did rizqa dibir.l
Şşems min nrn e
Ser kursiya zrn e
Kilt mifte bi dest w ne
Vedike der zor xezne
Em sinetxane ji te hv ne
Tu derman hem birna
Temam Xwed Siltan Şxad, baq Ela.l

www.lokmanafrin.comDu'a Nvro

Ya Reb..l
tu bid xatir Hesen zerbaba (keramet)
Def şibaba
Qudis, Meke, Medne Ki'be
zdn e mr bav bava
Mezin end siĥaba.
Ya Reb..l
tu bid xatir melek ber roj
awş Şşems, Bercis Adl, Marn, Es'ed, Malikil Mişter,
Amadn Şemsa, Qedbilban, Hicm Mendm, Mend Şerf,
Mend Tkilk.l
Ya Reb..l
tu bid xatir dura sip ye,l

Padişe br ye
Nefesa ĥeq sira Siltan zd ye
Melek Şerfedn, xr sebl, şerpik ira ye
Per qendl dergeh dwan siltan Şxad k.l
Ya Reb..l
tu bid xatir Ixtiyar Mixf
Sira li pş pira serat
Ĥadr, Nadr, Qadr, Cencer, Cebrn
Qubit xilr al tu bi 'Umran Hind k.l
Ya Reb..l
tu bid xatir mezin meydana meleka
Ser hol sekiniye dewrş Qatan
Serdar heşt hezar siwar mala Adiya
Pr Libna, pra Fat, Re'biya Edew, Sitiya s, Maka Şxad,l
Xatna Fexra, Şxfexr Adiya, Şx Mend, Nasirdn, Sicadn,l
Kaf Zimzim, qublitil bidr, zdnemir k.l
Ya reb..
tu bid xatir Kaniya Sip
Seyd ElKewdel, Ĥewdel, kewdel kek Şx şehd Ela, Pr Bab,l
pr Mend Gor, Dell Behr, Zencer wereq, Miş'el, sira Tawis
Melek, her heft kur Pr, ska me'rfet, pnc ferzn ĥeqqet,l
dwana aĝ Qelendera, dergeha Mr li Mr Amadn k.l
Ya Reb..l
Tu bid xatir Idrs Xeyat, ban 'erş e,l
Bill Hebeş, Şx Mihemd Harn, Reş Goray, Melek Zn,l
Melek Fexredn, el Mr li ber secad k.l
Ya Reb..l

Tu bid xatir Pr Kza, Pr Kemal, Pr Tercuman, Şah
Siwara, Seyd ElBekir, Guharzer, Zerguhar, Dara Qewala, Dar
Qelendera, Sitiya s, Maka Şxad, Qepiy Reş, Qep Miraza k.l
Ya Reb..l
Em miraz xwe ji te dixwazin
Dn man kemal e
Temam Xwed siltan Şxad.l

www.lokmanafrin.comDu'a Rojava

Ya reb, bid bona xatir mr Rojhilat, Rojava, dot day, el
eynil beyzay
Ya reb, me sinetxan xelas bik ji qeda belay
Ya reb, bid bona xatir 'erş kurs, ga mas
Ya reb, tu li ĥal me sinetxan bipirs
Ya reb, tu bid bona xatir 'erş sema, lĥ qelem e, Hewa
Adem, sa Meryem e
Ya reb, li bangna me sinetxan b hem axa, hem dema
Ya reb, bid bona xatir zerhvar, bihuşt dar, kaf zimzim
miĝar, Siltan zd xudan biryar, Siltan Şxad li Btilfar
Ya reb, li bangna me sinetxan b v var
Ya reb, bid bona xatir Siltan zd edqat, reĥtil fi'la xudand
xra, kaf her heft mra, melek Fexredn her ar gla
Ya reb, li ber me sinetxan vek dergek xra
Ya reb, bid bona xatir 'erşan feleka ĥoriya meleka Tawis
Melek arde tebeka
Ya reb, ferceka xr li ber me sinetxan vek
Ya reb, bid bona xatir ska me'rfet, Pnc ferzn heqqet

Mr , Derwş bi roj dike xilamet, bi şev roj digşte
'badet
Ya reb, li ber me sinetxan vek dergek reĥmet
Ya reb, bi qedr kas k, bi qedr dur k, bi qedr Ixtiyar
Mixf sira bin beĥir k, nefesa ĥeq, sira Siltan zd k, hv
mehdere k, li ber me sinetxan li ba xwe ck
Ya reb, bid xatir dura sip ye, padş b r ye, nefesa heq sira
siltan zd ye
Ya reb, me sinetxan ji te hv ye
Ya reb, bid bona xatir dura zer e, ba agir e, erd ezman
ber e, dwan aĝ Qelender e, zd ne mr her ar sir e
Ya reb, di bangna me sinetxan were
Ya reb, bid xatir dura sor e, kursiya ji batin de mor e, mekan
siltan zd min sor e, Lalişek avakir li jor e, dergek l dan
qubitil bidr e
Ya reb, li bangna me sinetxan were
Ya reb, bid bona kursiya reĥman, can law can e, erd ezman
e, Qudis msĥan e, sira qere Şxmend Fexran e, li ber me vek
dergek xran e
Ya reb, bid bona kursiya cebr e, xudann xra, gav her heft
mra
Ya reb, li bangna me sinetxan were
Ya reb, bid bona xatir Ezazl, Dirdal, Mekal, Cibral, Israfl,l
Şemxal, Nral, her heft melekn kibr
Ewan iqas sal wext bedl
Her her sekinne li qeĥif qeyser, hizreta melek cell
Di dest wan de mifte kilt
Ya reb, me sinetxan nek ji br e
Ya reb,l

Bid xatir mr bilind, Feqr sozday, mr Tebek Şam, Siltan
zd li Şam, şx Mend paşay Ĥeleb, mezela kek Ezz.l
Temam Xwed siltan Şxad

www.lokmanafrin.comDu'a Hvar

Şihada dn min yek Elah, melek Şxesen ĥeq ĥebb Ela.
Meqbl mergeh selah
Silava meqbl li mergeh
Li Laliş xudanid qubeh
Ciy meh bin meh
Ciy Sinetxan li d Şxad dikşn ber xwed
Jre dikin 'ebadet sicadet
Xweday min xefr e
Şşems nr e
Min şihade mana xwe bi nav Xwed Tawis Melek dike
qeble
Şxad padişa ye
Şxubekir mewla ye
Şşems ira ye
Melek Şxesen ser xetma ye
Şihada mana xwe bi nav Tawis Melek min heq dida ye
Heq Xweda ye
Melek Şxesen ser xitma ye
Xwed heq min e
Şihada dn min yek Ela , Melek Tawis heq ĥebb Ela
***

www.lokmanafrin.comDu'a Si'ra
Eyneta dn zd te li me kiriye ferz, em s ro roji li bo te
bigirin.
* * *
Du'a Fitara
Ya reb westana me li boş ned, xilmeta me qebl bik.
* * *
Du'a Bisk
Rojeka ji rojan e
Em destr xwed mran e
Biska şxal Şemsan e
Roj e kaniya sip didan e
L dann ĥed sed ol erkan e
Micade elxan e
Leylet Qedir sret reĥman e
Kaf bilind b ezman e
Du iya li hev dan wek beran e
Şems zd l dan nşan e
Ya siltan Şxad ji dest e ji te lava n e
Ya reb qurbana v bisk j re qebl bik
Heger gay e heger beran e
Hoz hoz bimbarek be.l
Proz

***

شيخ حسين شيخ بريمإدارة الموقع: لقمان شمو كالو

E-MAIL:info@lokmanafrin.com  MOB:+963 93 2999010  FAX:+963 21 7873145

Copyright lokmanafrin 2012 . All rights reserved.

BACK TO HOME PAGE